vRA 7.2 Datastore Reservation Bug

Hello,

In this article I will tell you about the one I had previously identified the bug, I found barely opportunity to write. The next version of the relevant company shared information that it would be fix this error version of 7.3.
Unfortunately, when I check relased notes, it didn’t fixed. If there are those who face it, it will still be useful.

If I ticked the disable box in the Datastore reservation area, I see that the disabled datastore is not removed from the repository.When we pointed out this area from previous versions, the corresponding DSs were disabled in the pool. Related screenshot on below.

Although we select the disable box it does not change as you will see below.

To understand why this situation change, debugging the log that the disable box is checked, I’ve analyzed that different situations. You’ll see in the area marked “tenant =” “context =” “parent =” “token =” “] area looks empty, when we change disable status related field return null.

vrealizeAutomation7:/var/log/vmware/vcac # tail -f catalina.out
2017-01-23 10:50:22,966 vcac: [component=”cafe:iaas-proxy” priority=”INFO” thread=”tomcat-http–15″ tenant=”virtualbackbone.com” context=”UNnOYGdS” parent=”” token=”UNnOYGdS”] com.vmware.vcac.iaas.schema.reservation.VirtualReservationElementValuesProvider.getStorages:272 – 114 HostStorage entities found.
2017-01-23 10:50:22,969 vcac: [component=”cafe:iaas-proxy” priority=”INFO” thread=”tomcat-http–15″ tenant=”virtualbackbone.com” context=”UNnOYGdS” parent=”” token=”UNnOYGdS”] com.vmware.vcac.iaas.schema.reservation.VirtualReservationElementValuesProvider.getStorages:358 – 114 permissible values returned.
2017-01-23 10:50:22,969 vcac: [component=”cafe:iaas-proxy” priority=”INFO” thread=”tomcat-http–15″ tenant=”virtualbackbone.com” context=”UNnOYGdS” parent=”” token=”UNnOYGdS”] com.vmware.vcac.iaas.controller.DataAndSchemaController.getDefaultSchemaFieldValues:264 – Get Schema Values Response with [classId: Infrastructure.Reservation.Virtual.vSphere, fieldId: reservationStorages]
2017-01-23 10:51:57,551 vcac: [component=”cafe:advanced-designer” priority=”INFO” thread=”taskScheduler-1″ tenant=”” context=”” parent=”” token=””] com.vmware.vcac.designer.service.vco.VcoPluginMetadataManager.checkAndUpdateMatadata:111 – About to create session to vRO on host: ‘null’ as embedded ‘true’, in sso mode: ‘true’, for tenant ‘vsphere.local_sys-admin’ to refresh plugins
2017-01-23 10:53:34,731 vcac: [component=”cafe:catalog” priority=”INFO” thread=”taskScheduler-1″ tenant=”” context=”” parent=”” token=””] com.vmware.vcac.catalog.service.impl.LeaseEnforcementServiceImpl.enforceLeases:142 – Leases Enforcement: Starting processing.
2017-01-23 10:53:34,734 vcac: [component=”cafe:catalog” priority=”INFO” thread=”taskScheduler-1″ tenant=”” context=”” parent=”” token=””] com.vmware.vcac.catalog.service.impl.LeaseEnforcementServiceImpl.invokeLeaseEnforcementTaskOnResource:266 – Leases Enforcement: No Resource due for ‘ResourceAction Request’.
2017-01-23 10:53:34,735 vcac: [component=”cafe:catalog” priority=”INFO” thread=”taskScheduler-1″ tenant=”” context=”” parent=”” token=””] com.vmware.vcac.catalog.service.impl.LeaseEnforcementServiceImpl.invokeLeaseEnforcementTaskOnResource:266 – Leases Enforcement: No Resource due for ‘Send Reminder’.

2017-01-23 10:54:52,693 vcac: [component=”cafe:identity” priority=”INFO” thread=”tomcat-http–8″ tenant=”virtualbackbone.com” context=”r98Y7OMs” parent=”r98Y7OMs” token=”eymHQLCV”] com.vmware.vcac.core.identity.service.impl.LocalCafeMembershipProvider.findMembershipForPrincipals:289 – Loading user info for current user ‘{Name: anil-o, Domain: internal.virtualbackbone.com}’…
2017-01-23 10:54:52,731 vcac: [component=”cafe:shell” priority=”ERROR” thread=”tomcat-http–44″ tenant=”virtualbackbone.com” context=”O7lExMwV” parent=”” token=”O7lExMwV”] com.vmware.vcac.platform.framework.layout.FieldSchemaAndDataMediator.logToApacheCommons:59 – Cannot set value of unrecognized field reservation in the form renderer schema, because it doesn’t have minimum required type information

I hope, this post will be helpful.
Regards.

How to join ESXI Host to Active Directory Domain ?

Merhabalar

Büyük bir sanal altyapıya sahip ortamlarda bilgi güvenliği politikaları gereği admin ya da root kullanıcıları ile yönetim merkezine bağlanılmaması gerekmektedir. Bu durum sadece sanal altyapılarda değil sharing şekilde yönetimi yapılan çoğu ortamda aynı durum söz konusudur. 🙂

Her bir ekip çalışanının kendi sistem hesabı ile yönetim paneline bağlanması gerekmektedir. Bu şekilde daha yönetilebilir ve izole bir ortam sağlanmış olacaktır.

Ben bu yazıda vsphere client üzerinden domaine alınıp user eklenmesi adımını göstermeyeceğim, çoğu yerden bu bilgiye erişebilirsiniz. Ayrıca ilgili KB linki Link , bir kaç esxi için bu işlemi yapacaksanız belki gui den yapabilirsiniz ancak ben bu durumda dahi tercih etmiyorum. 🙂

Aşağıda PowerCLI scripti ile bu domaine alma ve user ekleme ile ilgili adımları görebilirsiniz.

Connect-VIServer $vCenter

ForEach ($Cluster in $Clusters)

$VMHosts = Get-Cluster $Cluster | Get-VMHost | select name

ForEach ($VMHost in $VMHosts)
{

Get-VMHostAuthentication -VMHost $VMHosts | Set-VMHostAuthentication -JoinDomain -Domain "$domain.com" -User $Username -Password $password -Confirm:$False

New-VIPermission -Entity $VMHosts -Principal Domain\Virtual^Team -Role Admin -Propagate:$true #(Bu komut ile ekleyince vcenter da gözüküyor ancak host permissionlarına geçmiyor.)

}

}

vRA 7.2 root password Unable to authenticate user (Invalid credentials or Account locked). Please try again.

Merhabalar,

Bu yazımda vRA cluster loglarının kontrolünü yapmak istediğim noktada root parolasının expire olduğunu tespit ettim, olası bir durummuş insan karşılaşmadan bilemiyor tabi 🙂

Çok basit 2 adımda parola geçerlilik süresini uzatıp, hayatımıza devam edebiliyoruz. Aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

Alınan hata ve ekran görüntüsü şekilde mevcut.

AMI link :

https://vraappliancefqdn:5480/#core.Login

Unable to authenticate user (Invalid credentials or Account locked). Please try again.

vRA appliance SSH ile bağlanıp; cat ile /etc/shadow directory sine girip burda root password expire süresini görebiliyoruz. Burda gözüken 365 rakamı parolanın expire süresini temsil ediyor.

Aşağıda ki password komutu ike expire süresini 1000 güne çıkarıyoruz.

passwd -x 1000 root

Bu işlemin ardından yine /etc/shadow directory sine gidip expire süresinin değişip değişmediğini görebiliriz.

Konuyla ilgili KB de mevcut : https://pubs.vmware.com/vrealize-automation-72/index.jsp#com.vmware.vra.planning.doc/GUID-4DB6B130-4DC8-4107-BA94-413C2C3B29DB.html

“The term ‘Invoke-WebRequest’ is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.” Error

Merhabalar

Bu yazımda MS Orchestrator üzerinde powershell komutu çalıştırırken aldığımız bir hatadan bahsedeceğim. Bu hatayı Orc 2012’den Orc 2016 ya migration sonrasında karşılaştım. Ancak tüm powershell komutlarını çalıştırırken değil versiyon bağımlı çalışan komutlarda bu hatayı aldım.
Alınan hata ekranı aşağıda ki gibidir.

Burda ilginç olan Windows Server 2016 olan işletim sisteminin powershell versiyonu 4.0 olmasına rağmen, ilgili runbook çalıştığında powershell versiyonunu 2.0 olarak görüyor, buda nihai hatayı almamıza sebep oluyor.

Sorunu aşağıda ki ekran görüntüsünde bulunan registry değeri ekleyerek çözebilirsiniz. Bu durumda Orc tarafından force edilen powershell versiyonunu değil, server da yüklü olan versiyonu çalıştırıyor.

Bu sorunu da Orc migrationu sırasında 2012 DB backup-restore ile taşıdığımız için bu şekilde bir hata aldığımızı düşünüyorum.

Bilgilerinize,
Otomasyon dolu günlere 🙂

List and Remove Snapshots with Powershell

Merhaba,

Bu yazım da Powershell üzerinden PowerCLI’a bağlanıp burdan vmware ortamında alınan snapshotların listelenmesi ve silinmesi konusunda yazdığım komuttan bahsedeceğim. Snapshot konusu çoğu zaman gözümüzden kaçan performans problemlerine sebep olmaktadır.

Powershell üzerine powerCLI module yükleme ve ilgili servera bağlanatı sağlama ile başlıyoruz.

Add-PSSnapin VMware.VimAutomation.Core
connect-VIServer PoweCLIserverIP

Aşağıda ki satırda $vm değişkenine belirlediğimiz conditiona uyan snapshotları atıyoruz.
Belirlediğimiz conditionlar ise alınan snapshot “1 günden önceyse” ve snapshot “10 GB boyutunu geçmesi”.

$vms = Get-VM | Get-Snapshot | Where {$_.Created -lt (Get-Date).AddDays(-1)} | where {$_.SizeMB -gt "10240"} | Select-Object VM, Created, SizeMB

Foreach döngüsü içinde $vm atadığımız snapshotların silinme işleminin yapıldığı satırdır.

foreach($item in $vms) {Get-VM $item.VM | Get-Snapshot | Remove-Snapshot -confirm:$false}

Geri dönüşü olmayan bu işlemi gerçekleştirirken dikkatli olmanızı öneriyorum. 🙂

How to Create a vRA 7 Windows Guest Agent Template

Merhabalar

Bu yazıda vRA7 üzerinden windows templatelere nasıl “guest agent” kurulduğundan bahsedeceğim.

https://vRA-appliance-fqdn:5480/installer/

Öncelikle vRealize Automation Center appliance web arayüzünde installer sekmesinden yüklemek istediğiniz guest agent install paketini indirmeniz gerekiyor. Burda windows için 32/64 bit özelliğini doğru seçmeniz gerekiyor. 🙂

1

Appliance linux olduğu için windows kurulumlarında dosya özelliklerinde locked gelen sekmeyi açmanız gerekiyor. Burası önemli bir konu gözünüzden kaçmasın.

2

Daha sonra command line üzerinden VRM guest agent kurulumu yaptığınız path e gidip windows servis komutunu çalıştırmanız gerekiyor.

3

winservice -i -h IAAS-fqdn:443 -p ssl

Bu aşamadan sonra windows servisinin kurulmuş olması gerekiyor. Servisler kısmından kontrol edebilirsiniz.

4